Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op kinderen en jonge mensen tot 19 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.
Wanneer een kind is doorverwezen naar een fysiotherapeut, begint de therapeut met het observeren en onderzoeken van het kind en wint hij of zij informatie in bij ouders, school en eventueel anderen. Zo wordt er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de motorische vaardigheden.
Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren, waarbij functionele aspecten een centrale rol spelen. Als het nodig is, vindt de behandeling thuis plaats.
De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben de ouders/verzorgers meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Indien wenselijk kan de kinderfysiotherapeut samenwerken met een logopedist, psycholoog, ergotherapeut of maatschappelijk werkende.

Therapeuten:

Marijke van der Steen
Marijke van der Steen
Nataschja Hermans
Nataschja Hermans
Imke Reutelingsperger
Imke Reutelingsperger

Vestigingen

J.F. Kennedylaan 210, 5981 WX Panningen
Kaupmanshof 6, 5988 BD Helden
Breetse Peelweg 1c, 5993 NC MaasbreeTel: 077 - 307 34 35

Openingstijden

maandag 08.00 - 19.00 uur
dinsdag 08.00 - 19.00 uur
woensdag 08.00 - 21.00 uur
donderdag 08.00 - 19.00 uur
vrijdag 08.00 - 19.00 uur
zaterdag 08.00 - 13.00 uur

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Locatie